تعمیر چاه و اجرای لوله بصورت بارفیکسی

اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی و تعمیر چاه بعد از کنتور لوله نباید بیرون از ملک باشد و برای حفر چاه باید عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف را با استفاده از لاستیک باید مسدود کرد و نباید درون غلاف جوش قرار گیرد. شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد. اتصالاتی که پشت سر هم قرار می گیرند نباید بیشتر از دو عدد باشند. اجرای لوله...
بیشتر