تشخیص دقیق درب چاه

تشخیص دقیق درب چاه
بهترین و دقیق ترین روش مشخص سازی ویژگی های سفره آب، حفر و پمپاژ چاه های اکتشافی می باشد. با ما همراه باشید تا به شما تشخیص دقیق درب چاه را آموزش دهیم. تنها عیبی که می توان به این نوع چاه ها گرفت هزینه های بالای آن ها است. مورد دیگر اینکه توسط آن ها فقط می شود از یک محدوده کوچک اطراف چاه ویزگی های سفره را مشخص کرد و با توجه به اینکه در جهات مختلف ناهمسانی رسوبات گسترش دارد، بنابراین نمی توان تنها به دنبال حفر چند حلقه چاه اکتشافی در یک منطقه وسیع، به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن سفره ها...
بیشتر